Galeria mediów

Fundacja "Ukraiński Żurnal" została powołana w celu popularyzacji w Polsce idei czasopisma "Ukraiński Żurnal". Działa ona na pograniczu kultury polskiej, ukraińskiej oraz czeskiej i słowackiej. Fundacja organizuje spotkania i akcje, które umożliwiają prowadzenie szerokiego dialogu międzykulturowego.

Wśród zainteresowań znajdują się również problemy społeczno-polityczne związane z przemianami, które mają miejsce na Ukrainie oraz w innych państwach regionu.

W roku 2012 nastąpiła reorganizacja Fundacji: zmiana siedziby oraz władz. Zostały wyznaczone również nowe główne cele. Obok popularyzacji czasopisma "Ukraiński Żurnal" są to: integracja Ukrainy z UE, wsparcie dla ukraińskich mediów, przemiany związane z tworzeniem struktur obywatelskich, szeroko rozumiana współpraca polsko-ukraińsko-czesko-słowacka.